RÉGIO-KOM TÉRSÉGI KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS
Jászberényi és Dél-hevesi kistérségben lévő 31 település felhagyott szilárd hulladéklerakójának rekultivációja
KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0007
DOKUMENTUMTÁR